ĮRANGOS NUOMOS SĄLYGOS

Viena nuomos diena (para) skaičiuojama 24h nuo pasirinktų įrankių nuomos sutarties pasirašymo.
Reikalingus įrankius ir techniką galite nuomotis tiek kelioms valandoms, tiek savaitėms. Nuomojantis
įrankius ilgesniam laikui taikomos nuolaidos. Grąžinami įrankiai turi būti švarūs, tokios pat techninės
būklės ir komplektacijos, kokia buvo išduota, atsižvelgiant į normalų jų susidėvėjimą.
PAGEIDAUJANT IŠSINUOMOTI ĮRANKIUS, BŪTINA PATEIKTI ŠIUOS DOKUMENTUS:
Fiziniams asmenims:
Pasą, asmens tapatybės kortelę ar naujo tipo vairuotojo pažymėjimą;
Gyvenamąją vietą patvirtinantį dokumentą (gali būti automobilio techninis pasas, jei klientas yra
automobilio savininkas).
Juridiniams asmenims:
Pasirašytą sutartį;
Įmonės registravimo pažymėjimą;
Įgaliojimą, patvirtintą vadovo parašu ir antspaudu;
Įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

NUOMOS LAIKOTARPIS
Įranga Klientui išnuomojama konkrečiam Perdavimo akte nurodytam laikotarpiui. Minimalus nuomos
laikotarpis įrangai yra viena valanda. Įrangos Nuomos laikas skaičiuojamas nuo Įrangos perdavimo
Klientui iki Įrangos grąžinimo Nuomotojui momento.

PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS
Pasirašydamas įrangos perdavimo aktą Klientas garantuoja, kad jis moka saugiai dirbti su įranga, pilnai
atsako už galimas žalas tretiesiems asmenims, sau, darbo objektams ar aplinkai. Klientas garantuoja,
kad įranga jokiu atveju nebus perduota tretiesiems asmenims. Jeigu įranga grąžinama netvarkinga ar
sugadinta, Nuomotojas turi teisę reikalauti, kad Nuomininkas padengtų remonto ar plovimo išlaidas.
Įranga gali būti naudojama tik pagal tiesioginę jos paskirtį.
Pastebėjęs įrangos gedimą, Klientas privalo nutraukti darbą su šia įranga ir nedelsiant pranešti
Nuomotojui.

NUOMOS MOKESTIS
Nuomos mokestis skaičiuojamas nuo įrangos perdavimo Klientui momento iki jo grąžinimo momento.
Nuomos kainos pateiktos Nuomotojo internetinėje svetainėje.

ATSAKOMYBĖ
Klientas yra pilnai atsakingas už įrangos būklės pablogėjimą, kurį sąlygoja netinkamas įrangos
eksploatavimas ir bet kokį įrangos praradimą. Natūralus įrangos nusidėvėjimas nelaikomas būklės
pablogėjimu. Įrangos praradimo atveju Klientas turi pilnai atlyginti Nuomotojui įrangos įsigijimo kainą ir
nuomos mokestį pagal LR civilinio kodekso 6.499 straipsnį.